หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
7 ก.พ.61 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมรับนโยบายในการประชุมสัมนา การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฎิบัติ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 48
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 49
31 ม.ค. 61 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ สถานที่สร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสระแก้ว เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 53
25 ม.ค.61 จัดเวทีเรียนรู้ฯ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 64
25 มกราคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 60
24 มกราคม 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ครั้งที่ 2 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 57
23 ม.ค.61 ร่วมกิจกรรม รณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืช ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 85
19 ม.ค.61 ร่วมจัดหน่วยบริการ อบจ.ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 65
18 ม.ค.61 ร่วมพิธีวันที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 65
17 ม.ค.61 ร่วมพิธีวันที่ระลึกวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 60