หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 2-3 , 7-8 พฤษภาคม 2562 ได้รับมอบหมายให้ติดตามงาน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 18
พระโคเสี่ยงทาย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 16
พระปฐมราชโองการ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 20
6​ พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี​ นำโดย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 24
วันที่ 29 เมษายน 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 20
วันที่ 29 เมษายน 2562 จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 16
วันที่ 26 เมษายน 2562 จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 15
วันที่ 25 เมษายน 2562 จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 14
วันที่ 24 เมษายน 2562 จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 16
วันที่ 7 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 162