7 3 2560 15 25 55

ประชุมชี้แจงเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลผลิตนาแปลงใหญ่(ข้าว)

S 67846237

16 ธ.ค.59 ประชุมชี้แจงเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลผลิตนาแปลงใหญ่(ข้าว) จ.ตราด