วันที่ 20 สิงหาคม 2561 จัดประชุมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปี 2561

52

วันที่ 20 สิงหาคม 2561  จัดประชุมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปี 2561 

 

 

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama