วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการประชาชน ภายใต้โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561

 

43

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  ร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการประชาชน ภายใต้โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561