หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 7 กันยายน 2561 นายประยูร เริงเลื่อม เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 128
วันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 144
วันที่ 5 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี จัดประชุมติดตาม เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 113
31 ส.ค.61 ประชุมเครื่องจักรกล เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 118
30 ส.ค.61 จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 125
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 151
28 ส.ค.61 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 153
28 ส.ค.61 ทบทวนข้าวอินทรีย์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 146
27 ส.ค.61 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 113
จัดประชุมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 118