หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ ๑๑ กรกรฎาคม ๒๕๖๑ ดำเนินการจัดการงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 266
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดการงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 275
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการประชาชน ภายใต้โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 263
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 จัดประชุมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 265
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 จัดประชุมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 264
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 254
ในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี โดย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 284
8 ส.ค.61 นายภิญโญ บำรุงสุนทร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัลกาลที่ 9 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 224
8 ส.ค.2561 จัดแสดงพันธุ์ข้าวและถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 228
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 203

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama