หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
21-23 มีค.61 สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 122
12-22 มี.ค.61 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 123
7 ก.พ.61 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมรับนโยบายในการประชุมสัมนา การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฎิบัติ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 222
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 256
31 ม.ค. 61 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ สถานที่สร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสระแก้ว เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 269
25 ม.ค.61 จัดเวทีเรียนรู้ฯ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 201
25 มกราคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 219
24 มกราคม 2561 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ครั้งที่ 2 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 254
23 ม.ค.61 ร่วมกิจกรรม รณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืช ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 240
19 ม.ค.61 ร่วมจัดหน่วยบริการ อบจ.ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 233