หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
28 ส.ค.60 ติดตามแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2560 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 216
21ส.ค.60 นายวัชริน แก้วกลึงกลม จนท.เกษตร สาธิตการแปรรูปข้าว ทำข้าวต้มมัด เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 253
21 ส.ค.60 จัดประชุมผู้ประกอบการเครื่องจักรกล ครั้งที่ 2 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 239
วันที่ 19 ส.ค.60 ติดตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 245
18 ส.ค.60 ประชุมติดตามงานของหน่วยงานภาคี ครั้งที่ 1 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 252
11 ส.ค.60 รับการตรวจนิเทศงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประจำปี 2560 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 235
8 ส.ค. 60 ร่วมพิธิบวงสรวง การปลูกข้าว่ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 289
ประชาคมหมู่บ้านสร้างศูนย์สระแก้ว เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 245
4 ส.ค.60 นายประยูร เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 273
30 ก.ค.60 ร่วมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 226