แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (197892 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 11
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (71,616 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 14
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (124,500บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 16
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (52,332 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 15
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (119,568 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 18
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (163,596 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 14
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (78,840 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 15
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (241,692 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 13
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (117,372 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 15
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (46,872 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 17