แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (82,200 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 52
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (33,240 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 49
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (77,616บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 46
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (15,168 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 43
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (197892 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (71,616 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (124,500บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 55
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (52,332 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (119,568 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 52
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (163,596 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 54

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama