7 3 2560 15 25 55

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ราคากลางจ้างเหมาขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 9
ราคากลาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 43
ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 35
ราคากลางพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 30
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 61
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 164
ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานการเงินและบัญชี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 67
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการวิจัย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 62
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และการกระจายพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 176
จ้างเหมาขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมสนับสนุนฯ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 328