แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว ชบ 1299 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 7
ราคากลางจัดซื้อสารเคมีสำหรับคลุกและรมเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 14
ราคากลางแคร่เหล็กเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 15
ราคากลางจ้างเหมาขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 25
ราคากลาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 64
ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 44
ราคากลางพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 50
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 77
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 238
ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานการเงินและบัญชี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 117