แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ราคากลางจัดซื้อสารเคมีสำหรับคลุกและรมเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 10
ราคากลางแคร่เหล็กเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 11
ราคากลางจ้างเหมาขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 18
ราคากลาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 51
ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 38
ราคากลางพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 39
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 67
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 184
ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานการเงินและบัญชี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 73
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการวิจัย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 86