แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว ชบ 1299 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 17
ราคากลางจัดซื้อสารเคมีสำหรับคลุกและรมเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 22
ราคากลางแคร่เหล็กเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 25
ราคากลางจ้างเหมาขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 41
ราคากลาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 72
ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 52
ราคากลางพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 61
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 88
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 267
ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานการเงินและบัญชี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 173