แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (82,200 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 64
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (33,240 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 61
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (77,616บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 59
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (15,168 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 56
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (197892 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 74
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (71,616 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 76
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (124,500บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 69
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (52,332 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 75
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (119,568 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (163,596 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 68

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama