แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (78,840 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 49
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (241,692 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 45
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (117,372 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 43
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (46,872 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 39
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (73,404บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 45
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2562 (62,940 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 31
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ผี 2561 (292,600 บาท)-2 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 79
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ผี 2561 (292,600 บาท)-1 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 83
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ผี 2561 (465,500.บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 72
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ผี 2561 (465,500 บาท) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 81

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama