แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 ( 4 ธ.ค.60-3) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 129
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 ( 4 ธ.ค.60-2) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 105
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 ( 4 ธ.ค.60-1) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 114
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (30 พ.ย.60-1) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 94
ตารางราคากลางโครงกาจ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 100
ตารางราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 91
ตารางราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงานโครงการเกษตรอินทรีย์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 97
ตารางราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์รายรตัน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 128
ตารางราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 95
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวนเงิน 143,572 บาท เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 85

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama