แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 85
ราคากลางจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 77
ราคากลางโครงกาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 78
ราคากลางจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธ์ุจำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560-3 118
ราคากลางจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธ์ุจำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560-2 99
ราคากลางจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธ์ุจำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560-1 118
ราคากลางจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธ์ุจำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 108
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการช่วยเสริมปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 113
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 132
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 131

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama