แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ราคากลางจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธ์ุจำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560-2 เขียนโดย Super User 67
ราคากลางจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธ์ุจำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560-1 เขียนโดย Super User 79
ราคากลางจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธ์ุจำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 เขียนโดย Super User 78
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการช่วยเสริมปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 79
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 109
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 84
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 274
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว ชบ 1299 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 103
ราคากลางจัดซื้อสารเคมีสำหรับคลุกและรมเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 108
ราคากลางแคร่เหล็กเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 128