แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 (7 พ.ย.61)-4 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 28
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 (7 พ.ย.61)-3 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 22
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 (7 พ.ย.61)-2 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 29
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 (7 พ.ย.61)-1 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 30
ตารางราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 34
ตารางราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 43
ตารางราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 37
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 41
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 43
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 95