แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 1(4 พฤษภาคม 2561-2) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 43
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 1(4 พฤษภาคม 2561-1) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 41
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 52
ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (6 ก.พ.61-15) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 86
ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (6 ก.พ.61-14) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 71
ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (6 ก.พ.61-13) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 66
ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (6 ก.พ.61-12) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 63
ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (6 ก.พ.61-11) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 75
ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (6 ก.พ.61-10) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 68
ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (6 ก.พ.61-9) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 66