ประวัติศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

PIC 00631

     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี  เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่เลขที่  30  หมู่ที่  10  ตำบลนาเริก  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ  77 ไร่ 2 งาน โดยอยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรี มาตามเส้นทางสายสุขประยูรและถนนสายพนัสนิคม - เกาะโพธิ์ ประมาณ  28  กิโลเมตร ติดกับวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม สามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง

     จัดตั้งขึ้นตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืชภายใต้เงินกู้จากประเทศญี่ปุ่น(OECF)เมื่อพ.ศ. 2527 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรและเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีที่มีความสม่ำเสมอและให้ผลผลิตสูง เดิมชื่อศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 19 จังหวัดชลบุรี เมื่อพ,ศ. 2546 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 19 จังหวัดชลบุรีและต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีโดยมีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีเป้าหมายการผลิตในแต่ละปีประมาณปีละ 4,000 ตัน

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama