แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจำหน่ายน้ำหนักออกจากบัญชีการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการขายทอดตลาด เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 17
ประกาศการจำหน่ายน้ำหนักออกจากบัญชีการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการขายทอดตลาด เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 65
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปี 2560 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 348
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 71
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการวิจัย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 67
ประกาศขายทอดตลาด เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 155
สอบราคาซื้อรถยก ปี 2559 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 63
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 417