แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สมคิด สุวรรณวัฒนะ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สมศักดิ์ ภู่พระอินทร์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วโรดม ส่งสุข เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ทับทิม สีสังข์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สุพัตรา ประดิษฐ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางสาววิลาวัลย์ ตุ่นสระน้อย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นายนพพล ดอกไม้คลี่ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางสาวนฤมล ชฎาทอง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางสาวสายสมร จุลสำอางค์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 1
การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 3