แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-นายไพรวัล ยิ้มอยู่ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-นายพิชิต คำบุปผา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-นายเขียว ทองมา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สมคิด สุวรรณวัฒนะ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สมศักดิ์ ภู่พระอินทร์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วโรดม ส่งสุข เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ทับทิม สีสังข์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สุพัตรา ประดิษฐ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางสาววิลาวัลย์ ตุ่นสระน้อย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นายนพพล ดอกไม้คลี่ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 39