แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-นายสำเรียง จันทราช เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-นายอภิชาติ จิตไธสง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-นายอ้อน พูนไธสง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-นายวิชัย ฤทธิวงษ์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-นายไพรวัล ยิ้มอยู่ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-นายพิชิต คำบุปผา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-นายเขียว ทองมา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สมคิด สุวรรณวัฒนะ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สมศักดิ์ ภู่พระอินทร์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วโรดม ส่งสุข เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 63

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama