แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วโรดม ส่งสุข เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ทับทิม สีสังข์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สุพัตรา ประดิษฐ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางสาววิลาวัลย์ ตุ่นสระน้อย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นายนพพล ดอกไม้คลี่ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางสาวนฤมล ชฎาทอง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางสาวสายสมร จุลสำอางค์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 92
การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเสริมปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 87

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama