แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ทับทิม สีสังข์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สุพัตรา ประดิษฐ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางสาววิลาวัลย์ ตุ่นสระน้อย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นายนพพล ดอกไม้คลี่ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางสาวนฤมล ชฎาทอง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางสาวสายสมร จุลสำอางค์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 74
การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเสริมปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 112

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama