ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ