แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้พนักงานรักษาความปลอดภัย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 229
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 226
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงาน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 279
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 256
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 200
รับสมัครงาน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 381
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ปี 2559 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 850