โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

(ว่าง)  (อยุู่ระหว่างการอับเดต)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

IMG 20150805 1        

20090317112837 

    ฝ่ายบริหารทั่วไป                    กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์                             กลุ่มควบคุมคุณภาพ    

    กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์         กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  

 

 

 update 21/7/59

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama