แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาติดต้ังลวดตาข่ายกันนกใต้ชายคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ จำนวน 8 หลัง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 20
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 15
ทดสอบ เขียนโดย เฉลียว คำบุญ 64
ประกาศ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 68
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 67
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 653