แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 21
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ช้ันพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี new 18
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาติดต้ังลวดตาข่ายกันนกใต้ชายคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ จำนวน 8 หลัง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 46
ทดสอบ 108
ประกาศ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 126
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 122
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 926

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama