22 - 26 ธ.ค.57 ศมข.ชลบุรี จัดงานส่งสุขปีใหม่ จากใจกรมการข้าว โดยมี  นายสุรพล  ยศเทียม
ผู้เชี่ยวชาญด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว จากกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ร่วมงานจำนวน 660 คน

                                                                                         วิจิตรา ภาพ/รายงาน 

 

รับนโยบายสารวัตรเกษตรและข้าวจังหวัด


วันที่ 3 ก.ค.57 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมประชุมรับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการสารวัตรเกษตรและข้าวจังหวัด ณ โรงแรมชัยนาทธานี จ.ชัยนาท

เวทีชุมชน

        กลุ่มควบคุมคุณภาพ จัดประชุมเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2558
ณ บ้านโคกแซร์ออก ต.แซร์ออ  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  เมื่อวันที่ 8 - 10 ม.ค.58 

                                                                                                               วิจิตรา รายงาน

 

 

 

ผู้ตรวจราชการกรมการข้าว

นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ กรมการข้าว ตรวจราชการโครงการต่าง ๆ ของ ศมข.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.57

ถวายราชสักการะ 12 ส.ค.57

12 ส.ค.57 นายนิพนธ์  เทียมหงษ์ ผอ.ศมข.ชบ. และคณะข้าราาชการ ร่วมถวายราชสักการะและถวายพานพุ่มดอกมะลิ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 

หมวดหมู่รอง

Additional information