รับนโยบายสารวัตรเกษตรและข้าวจังหวัด


วันที่ 3 ก.ค.57 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมประชุมรับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการสารวัตรเกษตรและข้าวจังหวัด ณ โรงแรมชัยนาทธานี จ.ชัยนาท

นักศึกษาลาดกระบังเข้าศึกษาดูงาน

        นายนิพนธ์   เทียมหงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  ศรุตโยภาส สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ่านเพิ่มเติม: นักศึกษาลาดกระบังเข้าศึกษาดูงาน

ผู้ตรวจราชการกรมการข้าว

นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ กรมการข้าว ตรวจราชการโครงการต่าง ๆ ของ ศมข.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.57

ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงธุรกิจ

        นายนิพนธ์  เทียมหงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมคณะ ประสานงานและหารือข้อราชการกับผู้ผลิตและจำน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามโครงการส่งเสริมชาวนาที่มี

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงธุรกิจ

กิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 27 พ.ค.57 ศมข.ชลบุรี ร่วมกัน
จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน
พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน  54  ต้น

 

Additional information