ข่าวสารและกิจกรรม


ติดตามโครงการฯ

วันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายนพพล ดอกไม้คลี่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร นายพีรพัฒน์ มีรักษ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร และนางสาวกชมน วิชัยศร ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามการจัดทำทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน และติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ จังหวัดสระแก้ว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-12-29 09:34:45

อ่านต่อ...

งานเทศกาลข้าวใหม่และประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นายพิษณุ ถนอมธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาว สาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่และประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 โดยมีปลัดฯ สุรเชษฐ์ แก้วคำ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเยาวชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมในพิธี วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้เด็กและเยาวชนในเขตเมืองได้รู้วิถีชีวิตชาวนาและคุณค่าของข้าวไทย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านหนองคล้า เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-12-14 15:45:27

อ่านต่อ...

จัดนิทรรศการงานประเพณีบุญผ้าป่าข้าวเปลือก

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวภูริศา พูลทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวกชมน วิชัยศร ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร และนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานประเพณีบุญผ้าป่าข้าวเปลือก ติดตามโครงการนาแปลงใหญ่ และติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 200 ราย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-12-14 15:07:52

อ่านต่อ...

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน (T3) เเบบกลุ่ม ปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เเละอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-12-14 09:19:01

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดชลบุรี นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-12-14 09:12:06

อ่านต่อ...

ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง/64

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวภูริศา พูลทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่แปลง นายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร และนางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยงานแปลง ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64 ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายรุ่น 1 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก, กลุ่มเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-12-01 09:53:33

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 จังหวัดสระแก้ว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-11-30 16:15:57

อ่านต่อ...

ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง/64

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวภูริศา พูลทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่แปลง นายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร และนางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยงานแปลงฯ ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธา... ดูเพิ่มเติม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-11-30 16:07:01

อ่านต่อ...

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน (T3) เเบบกลุ่ม ปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-11-30 15:43:51

อ่านต่อ...

ถ่ายทำรายการ Smart Rice Thai Farmer ปี 2564

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยนายพิษณุ ถนอมธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร นางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานแปลงฯ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำรายการ Smart Rice Thai Farmer ปี 2564 สารคดีเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว เกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านข้าว ในพื้นที่เกษตรกรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-11-24 11:20:35

อ่านต่อ...

ติดตามสถานการณ์แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายพิษณุ ถนอมธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายทวีศิลป์ ถิ่นทวี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานแปลงฯ ติดตามสถานการณ์แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64 ณ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-11-23 10:05:00

อ่านต่อ...

ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง/64

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวภูริศา พูลทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แปลง นายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64 ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายรุ่น 1 เกษตรกรผู้ได้รับการตรวจจำนวน 4 กลุ่ม 16 ราย พื้นที่ 404 ไร่ ดังนี้ ชั้นพันธุ์จำหน่าย รุ่น 1 จำนวนพื้นที่ 83 ไร่ เกษตรกร 4 ราย และชั้นพันธุ์ขยาย จำนวนพื้นที่ 321 ไร่ เกษตรกร 12 ราย ณ กลุ่มแปลงยาว กลุ่มเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มพนัสนิคม กลุ่มพานทอง จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-11-23 10:01:30

อ่านต่อ...