ข่าวสารและกิจกรรม


วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai​ National Flag Day)​

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ” ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันครบรอบ 104 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย ตามพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-09-28 15:42:43

อ่านต่อ...

อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี โดยมี นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมข้าราชการ และบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้อธิบดีกรมการข้าวได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของทางศูนย์ฯ พร้อมแนะนำนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านข้าว และมอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ รวมถึงมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรกรมการข้าว จากกองทุนสวัสดิการกรมการข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-09-28 15:08:55

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-09-21 16:17:19

อ่านต่อ...

ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ

วันที่ 15-16 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวภูริศา พูลทวี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แปลง นายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่ง นักเกษตร ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64 ชั้นพันธุ์จำหน่าย รุ่น 1 เกษตรกรผู้ได้รับการตรวจจำนวน 4 กลุ่ม 6 ราย พื้นที่ 179 ไร่ ประกอบด้วย (1) กลุ่มคลองสิบสอง เกษตรกร 2 ราย พื้นที่ 77 ไร่ (2) กลุ่มคลองเขื่อน เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 35 ไร่ (3) กลุ่มเขาดิน เกษตรกร 2 ราย พื้นที่ 47 ไร่ และ (4) กลุ่มพนัสนิคม เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 20 ไร่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-09-21 14:24:14

อ่านต่อ...

ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายณรงค์กฤช ดิสปรีชา ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านจิก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-09-21 14:18:53

อ่านต่อ...

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน (T3) เเบบกลุ่ม ปี 2564

วันที่ 9-10 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน (T3) เเบบกลุ่ม ปี 2564 ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-09-21 13:38:04

อ่านต่อ...

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน (T3) เเบบกลุ่ม ปี 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน (T3) เเบบกลุ่ม ปี 2564 ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-09-21 13:30:59

อ่านต่อ...

ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 3 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (มอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน) ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-09-14 10:27:00

อ่านต่อ...

ตรวจนับวัสดุการผลิตคงคลัง ปี 2564

วันที่ 2-3 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชัญญา วงษ์แสนสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ตรวจนับวัสดุการผลิตคงคลัง ปี 2564 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยมี นายสิทธิชัย ม่วงงาม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรับการตรวจนับวัสดุการผลิตคงคลัง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-09-03 14:18:53

อ่านต่อ...

นำเสนอการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชัญญา วงษ์แสนสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นำเสนอการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) เป็นการตรวจสอบในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการตรวจสอบ มี นายพนม แผลงฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย พร้อมด้วยคณะทำงาน นายกิตติ ลิ้มพัธยาเนตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพนิดา วัฒนาวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ผลการตรวจสอบ ไม่มีเมล็ดพันธุ์คงคลังและวัสดุการผลิตคงคลังครบถ้วนตามบัญชีทุกประการ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-31 15:10:33

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาถาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่3/2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายนพพล ดอกไม้คลี่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาถาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่3/2564 ณ ห้องประชุมฉลาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีคณะทำงานในทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการ วิเคราะห์และร่วมแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรทั้งด้านพืช ประมงเเละปศุสัตว์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความยั่งยืน อย่างถาวร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-31 14:54:28

อ่านต่อ...

ติดตามงานโครงการต่างๆ และประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ปี 2565

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายนพพล ดอกไม้คลี่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ นางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามงานโครงการศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 และประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ปี 2565 ติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่ และติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ ณ อำเภอเมืองสระแก้ว,อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีเกษตรกรจำนวน 17 ราย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-30 09:53:31

อ่านต่อ...