ข่าวสารและกิจกรรม


วันที่ 25-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

วันที่ 25-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-09-07 11:17:19

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-09-07 11:14:23

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-09-05 15:13:52

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-09-05 15:11:28

อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-09-05 15:07:38

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ถาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-09-05 15:02:54

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-07-23 18:54:16

อ่านต่อ...

วันที่ 18-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมาย

วันที่ 18-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมาย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-07-23 18:52:47

อ่านต่อ...

วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นายทวีศิลป์

วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นายทวีศิลป์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-07-23 18:49:19

อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-07-23 18:47:17

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมาย

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมาย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-07-23 18:45:22

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมาย

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมาย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-07-23 18:40:36

อ่านต่อ...