ข่าวสารและกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้บุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมกิจกรรมวันพัฒนาศูนย์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-07-23 18:07:57

อ่านต่อ...

วันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

วันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-07-23 18:04:48

อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวภูริศา พูลทวี และนางสาวหยกดาว แสนประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการวางระบบการประเมินความเสี่ยง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-07-23 18:02:20

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี นางสาวภูริศา พูลทวี

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี นางสาวภูริศา พูลทวี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-06-14 22:17:06

อ่านต่อ...

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 7.09 น. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 7.09 น. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-06-14 22:14:35

อ่านต่อ...

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-06-14 22:11:48

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำแหน่ง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-06-14 22:09:41

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-06-14 22:07:03

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายพิษณุ ถนอมธรรม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-06-14 22:04:58

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวหยกดาว แสนประเสริฐ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-06-14 22:01:48

อ่านต่อ...

วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวภูริศา พูลทวี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-06-14 21:59:44

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายนำชัย พรหมมีชัย

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายนำชัย พรหมมีชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เดินทางมายังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เพื่อร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของกลุ่มฝ่าย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-06-14 21:49:10

อ่านต่อ...