งบทดลอง


งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนธันวาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2023-01-12 17:32:41    5     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-12-13 14:06:23    11     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนตุลาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-11-14 16:21:31    13     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-10-17 09:45:42    21     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนสิงหาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-09-08 16:22:26    24     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-08-09 15:54:56    32     2 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-07-19 09:28:06    29     3 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-06-22 10:03:17    34     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนเมษายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-06-16 13:51:31    36     1 

ประกาศงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนมีนาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-04-28 15:15:43    37     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-03-21 11:12:22    46     2 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนมกราคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-02-18 09:51:35    60     3 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนธันวาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-01-18 13:56:17    66     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-12-20 08:52:09    79     2 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนตุลาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-11-23 13:48:31    57     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-10-20 15:26:38    81     4 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-09-09 14:04:53    80     4 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-08-11 15:16:05    85     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-07-21 17:31:32    94     1