จัดซื้อจัดจ้าง


ประกวดราคาซื้อรถยกเครื่องยนต์ดีเชล

ขนาด 2.5 ต้น

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2023-01-19 11:01:40    50     7 

ร่างประกาศซื้อครุภัณฑ์

รถยกเครื่องยนต์ดีเชล ขนาด 2.5 ต้น

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2023-01-12 17:31:36    10     2 

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา

โรงเก็บเมล็ดพันธุ์B7

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2023-01-06 18:28:08    14     5 

ประกาศยกเลิกประกวดราคา

ซื้อรถยก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 2.5 ตัน

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-12-29 15:06:29    28     7 

ร่างประกาศปรับปรุงซ่อมแซม

หลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ B7

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-12-28 17:31:55    15     22 

ประกาศเชิญชวน

โครงการจัดซื้อรถยกเครื่องยนต์ดีเชล ขนาด 2.5 ตัน

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-12-15 17:45:48    26     7 

ประกาศปรับปรุงร่างเผยแพร่

ประกวดราคาซื้อรถยกเครื่องยนต์ดีเชล 2.5 ตัน

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-12-09 10:33:13    30     4