สขร.1


สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-08-11 16:38:13    8     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

เดือนมิถุนายน 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-08-11 16:28:49    8     0