สขร.1


สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนธันวาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2023-01-05 17:57:46    9     2 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-12-08 09:14:17    22     3 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนกันยายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-10-05 17:36:49    25     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนสิงหาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-09-05 11:22:21    39     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-08-05 11:39:54    38     4 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-07-06 13:00:34    58     10 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-06-16 09:22:44    41     5 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนเมษายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-06-16 09:02:21    48     6 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนมีนาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-06-16 09:00:34    43     3 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-06-16 08:59:35    39     4 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนมกราคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-06-15 16:51:41    48     8 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนธันวาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-01-18 10:54:51    125     7 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-12-15 16:25:16    120     4 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนตุลาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-12-14 16:30:09    129     6 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนกันยายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-10-07 11:05:48    81     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-10-07 11:04:56    71     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-08-11 16:38:13    74     3 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

เดือนมิถุนายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-08-11 16:28:49    86     1