สขร.1


สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนกันยายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-10-05 17:36:49    16     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนสิงหาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-09-05 11:22:21    22     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-08-05 11:39:54    23     4 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-07-06 13:00:34    42     10 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-06-16 09:22:44    29     5 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนเมษายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-06-16 09:02:21    35     6 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนมีนาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-06-16 09:00:34    34     3 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-06-16 08:59:35    29     4 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนมกราคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-06-15 16:51:41    36     8 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำเดือนธันวาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-01-18 10:54:51    108     7 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-12-15 16:25:16    105     4 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนตุลาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-12-14 16:30:09    110     6 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนกันยายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-10-07 11:05:48    66     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-10-07 11:04:56    60     1 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-08-11 16:38:13    67     3 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

เดือนมิถุนายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-08-11 16:28:49    74     1