ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-09-07 15:33:17

อ่านต่อ...
Sample project image

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-09-07 15:30:13

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-09-07 15:05:23

อ่านต่อ...
Sample project image

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-09-07 15:02:04

อ่านต่อ...

ประกาศ & ประชาสัมพันธ์
ประกาศงบทดลอง

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนสิงหาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-09-08 16:22:26    5     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-08-09 15:54:56    11     2 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนมิถุนายน 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-07-19 09:28:06    8     3 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-06-22 10:03:17    18     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนเมษายน 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-06-16 13:51:31    13     1