ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2023-01-04 16:43:25

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 5-8 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล

วันที่ 5-8 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2023-01-04 15:58:19

อ่านต่อ...
Sample project image

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-09-07 15:33:17

อ่านต่อ...
Sample project image

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-09-07 15:30:13

อ่านต่อ...

ประกาศ & ประชาสัมพันธ์
ประกาศงบทดลอง

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนธันวาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2023-01-12 17:32:41    5     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-12-13 14:06:23    11     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนตุลาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-11-14 16:21:31    13     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-10-17 09:45:42    21     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนสิงหาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-09-08 16:22:26    24     1