ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 3 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (มอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน) ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-09-14 10:27:00

อ่านต่อ...
Sample project image

ตรวจนับวัสดุการผลิตคงคลัง ปี 2564

วันที่ 2-3 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชัญญา วงษ์แสนสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ตรวจนับวัสดุการผลิตคงคลัง ปี 2564 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยมี นายสิทธิชัย ม่วงงาม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรับการตรวจนับวัสดุการผลิตคงคลัง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-09-03 14:18:53

อ่านต่อ...
Sample project image

นำเสนอการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชัญญา วงษ์แสนสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นำเสนอการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) เป็นการตรวจสอบในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการตรวจสอบ มี นายพนม แผลงฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย พร้อมด้วยคณะทำงาน นายกิตติ ลิ้มพัธยาเนตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพนิดา วัฒนาวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ผลการตรวจสอบ ไม่มีเมล็ดพันธุ์คงคลังและวัสดุการผลิตคงคลังครบถ้วนตามบัญชีทุกประการ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-31 15:10:33

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาถาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่3/2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายนพพล ดอกไม้คลี่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาถาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่3/2564 ณ ห้องประชุมฉลาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีคณะทำงานในทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการ วิเคราะห์และร่วมแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรทั้งด้านพืช ประมงเเละปศุสัตว์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความยั่งยืน อย่างถาวร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2021-08-31 14:54:28

อ่านต่อ...
ประกาศ
ประกาศงบทดลอง

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-09-09 14:04:53    3     2 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-08-11 15:16:05    9     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-07-21 17:31:32    14     1