ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2565

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2565 พระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้าได้ 4 คืบ น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ และพระโคกินน้ำ หญ้า ถั่ว และเหล้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มายังพลับพลาที่ประทับเพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2565 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จด้วย ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ ฤกษ์การไถหว่านอยู่ในระหว่างช่วงเวลา 08.19 - 08.49 น. ผู้ทำหน้าที่ พระยาแรกนา คือ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ ผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จำนวน 4 ราย และคู่เคียงในกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนา จำนวน 16 ราย ส่วนพระโคแรกนาขวัญ ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง สำหรับผลการพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์ ผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกาย และพระโคกินเลี้ยง ในปี พ.ศ.2565 นี้ พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบได้ผ้านุ่ง 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ ผลการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ที่ตั้งเลี้ยงพระโค พระโคกินน้ำ หญ้า ถั่ว และเหล้า ซึ่งผลเสี่ยงทายกล่าวว่า พระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินถั่ว พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง ▫️ในโอกาสนี้ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการ ข้าว พร้อมด้วยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-05-17 11:47:06

อ่านต่อ...
Sample project image

พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ทำความสะอาดบริเวณโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และบริเวณรอบข้างโรงงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-05-17 11:35:54

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง ปี 2565

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร ติดตามการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง ปี 2565 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยให้คำแนะนำการตัดพันธุ์ปน การควบคุมกำจัดวัชพืช พร้อมทั้งให้ระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก กลุ่มคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และกลุ่มเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-05-17 11:21:12

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตกและกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวภูริศา พูลทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตกและกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยข้าวชนิดต่างๆของแต่ละภาค รวมทั้งปรับปรุงการทำงานวิจัยในอนาคตและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์แก่นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี วันที่ 2022-05-17 10:57:10

อ่านต่อ...

ประกาศ & ประชาสัมพันธ์
ประกาศงบทดลอง

ประกาศงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนมีนาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-04-28 15:15:43    3     0 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-03-21 11:12:22    12     2 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนมกราคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-02-18 09:51:35    24     3 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนธันวาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2022-01-18 13:56:17    22     1 

งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี   2021-12-20 08:52:09    41     2