วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้


    วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร

   

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ เเละนางสาวสกุลกร อาจศัตรู เจ้าหน้าที่เกษตร ถอดบทเรียนกลุ่มนาแปลงใหญ่ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี เเละสำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองษ์ ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี