วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้


    วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

   

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวหยกดาว เเสนประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละนายวโรดม ส่งสุข เจ้าหน้าที่เกษตร ประสานงานโครงการพระราชดำริ ฯ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เเละจัดทำเเปลงสาธิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อ.เมืองสระเเก้ว จ.สระเเก้ว