วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี


    วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

   

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้บุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมกิจกรรมวันพัฒนาศูนย์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณรั้วฝั่งสนามฟุตบอลโรงเรียนไทยรัฐ และรับประทานอาหารร่วมกัน จัดเตรียมอาหารโดยฝ่ายบริหารทั่วไป ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี