วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้


    วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

   

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายสุเมธ ปรีดาเกษมรุ่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ นางสาวภูริศา พูลทวี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายปสาณ มณวัชรเวช นักเกษตร เเละบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสระและกำจัดวัชพืชในสระน้ำหินดาด โดยมีนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวรสระน้ำหินดาด หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี