วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี


    วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

   

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ เเละนายวโรดม ส่งสุข เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมประชุมหารือเเนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3