วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้


    วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้

   

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวภูริศา พูลทวี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ชลบุรีแฟร์" กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20-27 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ เผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิด