วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี


    วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

   

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมาย นายพิษณุ ถนอมธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวหยกดาว แสนประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี