วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี


    วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

   

วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายพราม อยู่วัฒนา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายรุ่ง อินเต้ ช่างซ่อมบำรุง ช4 และนายบรรพต ชูกลิ่น ช่างซ่อมบำรุง ส4 ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ปี 2565 บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย นายช่างเครื่องกล นายช่างไฟฟ้า นายช่างเทคนิค นักวิชาการเกษตรและผู้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี