วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี


    วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

   

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวหยกดาว แสนประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานตามภารกิจของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ " โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด พร้อมมอบแนวคิดและหลักการบริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ 25 จังหวัดภาคกลาง ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี