วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี


    วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

   

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยงานแปลงฯ ติดตามสถานการณ์การแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูฝน ปี 2565 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา