ติดตามผลการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64


    วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร ติดตามผลการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน/64 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม.