ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ และติดตามโครงการทับทิมสยาม 03


    วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายวโรดม ส่งสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์) เเละติดตามโครงการทับทิมสยาม 03 ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอเขาฉกรรจ์ ,วัฒนานคร ,ตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว