โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน


    วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์กฤช ดิชปรีชา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ส่งเอกสารการอบรมฯโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ตำบลหนองหงษ์,หนองตำลึง,โคกขี้หนอน,มาบโป่ง,หนองกะขะ,บางนาง,บางหัก,เกาะลอย,หน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี