ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาถาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่3/2564


    วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มอบหมายให้ นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายนพพล ดอกไม้คลี่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาถาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่3/2564 ณ ห้องประชุมฉลาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีคณะทำงานในทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการ วิเคราะห์และร่วมแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรทั้งด้านพืช ประมงเเละปศุสัตว์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความยั่งยืน อย่างถาวร