ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่


    วันที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายณรงค์กฤช ดิสปรีชา ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวกชมน วิชัยศร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านจิก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว