เข้าร่วมประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี


    วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร ตำเเหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี