อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี


    วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี โดยมี นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมข้าราชการ และบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ร่วมต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้อธิบดีกรมการข้าวได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของทางศูนย์ฯ พร้อมแนะนำนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านข้าว และมอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ รวมถึงมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรกรมการข้าว จากกองทุนสวัสดิการกรมการข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี